शुभेच्छा संदेश..!

 

विटेवर वीट रचताना, बांधले स्वप्नांचे इमले या पतसंस्थेच्या सहकार्याने, सत्यात सारे जमले

श्री. विजयकुमार तलाठी | रत्नागिरी

कृतार्थतेच्या या टप्प्यावर, ठेव ठेवुनी निश्चिंत झालो पतसंस्थेसाठी अनेक उत्तम आशीर्वादांची ओंजळ घेवून आलो

श्री. मांडवकर गुरुजी | मारुती मंदिर, रत्नागिरी

शुभेच्छा३

नाव३ | डेस३

शुभेच्छा३

नाव३ | डेस३