कर्ज योजना व्याजदर

समानीकृत हप्ता (EMI Method)

कर्जप्रकारकर्जमर्यादाव्याजदर
गृहबांधणी/ फ्लॅटखरेदी/ गृहखरेदी कर्ज१५ वर्ष९.५०%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांचे वर९.७५%
वाहनखरेदी (दुचाकी)५ ते ७ वर्ष१२.००%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांपर्यत१२%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाख ते रु.९९९९९९९ पर्यंत११.५०%
वैयक्तिक कर्जरु.१.२५ लाख पर्यंत१४.००%
सोनेतारणरु. १ लाख पर्यंत१३%
सोनेतारणरु. १ लाख ते ३ लाख पर्यंत१२.५०%
सोनेतारणरु. ३ लाख ते ५ लाख पर्यंत१२%
सोनेतारणरु. ५ लाख व अधिक११%
व्यवसाय कर्जरु.१ कोटी११.००%

ठेव योजना व्याजदर

ठेव प्रकारकालावधीसर्वसाधारण व्याजदरजेष्ठ नागरिक/महिला व्याजदर
धनश्री ठेव३० दिवस ते ९० दिवस४.००%४.००%
धनश्री ठेव९१ दिवस ते १८० दिवस५.००%५.००%
धनश्री ठेव१८१ दिवस ते ३६४ दिवस६.००%६.००%
स्वरुपांजली ठेव१२ महिने ते १८ महिने७.५०%७.७५%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (पूनर्गुंतवणूक व्याज)७%७.२५%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (मासिक व्याज)७.७५%८.००%
Last updated on 14 Oct 2023