कर्ज योजना व्याजदर

समानीकृत हप्ता (EMI Method)

कर्जप्रकारकर्जमर्यादाव्याजदर
सोनेतारणरु.३ लाखपर्यंत१२.५०%
सोनेतारणरु. ३ लाखांचे वर१२.००%
गृहबांधणी/ फ्लॅटखरेदी/ गृहखरेदी कर्ज१५ वर्ष९.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांपर्यत११.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांचे वर१०.००%
वाहनखरेदी (दुचाकी)५ ते ७ वर्ष१२.००%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांपर्यत१२.५०%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांचे वर१२.००%
वैयक्तिक कर्जरु.१.२५ लाख पर्यंत१४.००%

ठेव योजना व्याजदर

ठेव प्रकारकालावधीसर्वसाधारण व्याजदरजेष्ठ नागरिक/महिला व्याजदर
धनश्री ठेव३० दिवस ते ९० दिवस४.००%४.००%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (मासिक व्याज)६.५०%६.७५%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (पूनर्गुंतवणूक व्याज)५.७५%६.००%
धनश्री ठेव९१ दिवस ते १८० दिवस५.००%५.००%
धनश्री ठेव१८१ दिवस ते ३६४ दिवस५.५०%५.५०%
स्वरुपांजली ठेव१२ महिने ते १८ महिने६.२५%६.५०%
Last updated on 13 Apr 2020