कर्ज योजना व्याजदर

समानीकृत हप्ता (EMI Method)

कर्जप्रकारकर्जमर्यादाव्याजदर
गृहबांधणी/ फ्लॅटखरेदी/ गृहखरेदी कर्ज१५ वर्ष९.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांपर्यत१०.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांचे वर९.५०%
वाहनखरेदी (दुचाकी)५ ते ७ वर्ष१२.००%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांपर्यत११.५०%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांचे वर११.००%
वैयक्तिक कर्जरु.१.२५ लाख पर्यंत१४.००%
सोनेतारणरु. १ लाख पर्यंत१२.५०%
सोनेतारणरु. १ लाख ते ३ लाख पर्यंत११.५०%
सोनेतारणरु. ३ लाख ते ५ लाख पर्यंत१०.५०%
सोनेतारणरु. ५ लाख व अधिक१०.००%

ठेव योजना व्याजदर

ठेव प्रकारकालावधीसर्वसाधारण व्याजदरजेष्ठ नागरिक/महिला व्याजदर
धनश्री ठेव३० दिवस ते ९० दिवस४.००%४.००%
धनश्री ठेव९१ दिवस ते १८० दिवस५.००%५.००%
धनश्री ठेव१८१ दिवस ते ३६४ दिवस५.५०%५.५०%
स्वरुपांजली ठेव१२ महिने ते १८ महिने७.५०%७.७५%
स्वरुपांजली ठेव१२ महिने ते १८ महिने(एकरकमी रु.५ लाख व अधिक)८.००%८.००%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (मासिक व्याज)७.७५%८.००%
सोहम ठेव१९ ते ६० महिने (पूनर्गुंतवणूक व्याज)७.००%७.२५%
Last updated on 08 Apr 2023