कर्ज योजना व्याजदर

समानीकृत हप्ता (EMI Method)

कर्जप्रकारकर्जमर्यादाव्याजदर
सोनेतारणरु.३ लाखपर्यंत१३.००%
सोनेतारणरु. ३ लाखांचे वर१२.५०%
गृहबांधणी/ फ्लॅटखरेदी/ गृहखरेदी कर्ज१५ वर्ष१०.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांपर्यत१२.००%
वाहनखरेदी, कारलोन इ.५ लाखांचे वर११.००%
वाहनखरेदी (दुचाकी)५ ते ७ वर्ष१३.००%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांपर्यत१३.००%
व्यवसाय कर्जरु.२५ लाखांचे वर१२.५०%
वैयक्तिक कर्जरु.१.२५ लाख पर्यंत१५.००%

ठेव योजना व्याजदर

ठेव प्रकारकालावधीसर्वसाधारण व्याजदरजेष्ठ नागरिक/महिला व्याजदर
धनश्री ठेव४५ दिवस५.००%५.००%
जनश्रद्धा ठेव३ ते ६ महिने६.००%६.००%
सोहम ठेव३६ ते ६० महिने (मासिक/ त्रैमासिक व्याज)८.२५%८.२५%
सोहम ठेव३६ ते ६० महिने (पूनर्गुंतवणूक व्याज)७.५०%७.५०%
श्रीस्वरूप ठेव योजना १५ महिने ८.००%८.२५%
श्रीस्वरूप ठेव योजना १५ महिने (एकरकमी रु.५ लाख व अधिक)८.५०%८.५०%
Last updated on 01 Jan 2020